IT-palvelut yrityksille

Contrasecin kattavista IT-palveluista rakennetaan yrityksen tarpeiden mukaan räätälöity IT-palvelukokonaisuus asiakaslähtöisesti, yrityksen liiketoiminnan erityispiirteet huomioon ottaen, palvelemaan ja tukemaan, nyt ja tulevaisuudessa.
IT-kokonaispalvelut rakentuvat yrityksen työntekijöiden työntekoa tukevasta työasemaympäristöstä, IT-tuesta, tarkoituksenmukaisista viestintäratkaisuista, tietoturvallisista verkkoratkaisuista sekä koulutuspalveluista.

Kotimaiset konesali- ja kapasiteettipalvelut

Contrasecin kotimaiset konesalit tarjoavat tietoturvallisen ja kustannustehokkaan tuotantoympäristön yritysten palvelimille, tallennusjärjestelmille, palomuureille ja muille tietoliikenneverkon laitteille sekä näiden valvonta- ja hallintajärjestelmille.
Kapasiteettipalveluihin kuuluvat virtuaalipalvelimet ja vuokrapalvelimet, joko täydellä palvelinylläpidolla tai asiakkaan omaan ylläpitoon, ylläpidettäväksi joko Contrasecin konesaleissa tai asiakkaan osoittamissa tiloissa.

Asiantuntijapalvelut

Contrasecin asiantuntijapalvelut tarjoavat osaamista ja lisäresursseja ICT-infraan, integraatioihin ja tietoliikenteeseen sekä tietoturvaan ja projektinhallintaan liittyviin tarpeisiin, silloin kun yrityksen oma osaaminen ja resurssit kaipaavat vahvistusta.
IT-palvelut yritykselle [Contrasec
Kustannustehokkaat IT-palvelut [Contrasec

Asiakaslähtöisyydellä pitkiin asiakassuhteisiin

Contrasecin asiakastyytyväisyyttä kuvaa pitkät asiakassuhteet. Eräs asiakas kuvasi Contrasecia näin: "hyvä palvelutaso ja kasvot palveluille". Tämä kuvaus pyritään täyttämään joka päivä ja tarjoamaan asiakasyrityksille IT-ympäristö, joka tukee heidän liiketoimintaa tänään ja huomenna.

Nykyinen asiakaskunta koostuu monipuolisesti eri toimialoilta ja erikokoisista asiakkaista vähittäismyynnin, palvelualojen sekä valmistavan teollisuuden aloilta, niin julkishallinnon toimijoista, kuin yksityisistä yrityksistä.


Ota yhteyttä